Nghìn năm bia miệng (Huy Phương)

Những điu mà người dân nghĩ v chính quyn ca h, khuôn mt Vit Nam đp đ thế nào đi vi thế gii mi là điu quan trng. Dng lên hàng nghìn tượng đài, phá b, hy dit đi hàng trăm du tích ti ác ca mình cũng không đi đến đâu, vì bia ming mi là muôn đi, bia đá đâu có qua được cnh mưa gió, đi đi trăm năm !
Mặc du quy lut ca thế gian là "trăm năm bia đá cũng mòn", mt chế đ mun tuyên truyn nhng điu tt đp cho chế đ mình, phi đã hết sc xây cho mình nhiu tượng đá v các nhân vt ca thi đi mình, đc bit là tượng lãnh t, trên đó khc nhng dòng chữ ca tng hết li nhng điu tt đp cho chế đ.
Theo thời gian "nước chy đá mòn", cũng không phi có mt chế đ nào là vĩnh vin, nên mi ln, có mt cuc thay đi chế đ, li mt ln bao nhiêu bc tượng b đp v, khuôn mt lãnh t b kéo nát lê lết trên mặt đường như trường hp Lenin, Stalin.
Rồi tượng nhng anh hùng "không có tht", tượng M sut đi cơ cc, tượng nông dân, công nhân, nhng k lót đường cho bo lc, cho mt ch nghĩa quc tế, ch đem li li nhun và no m cho mt thế lc cm quyn.
Tin tức t cơ quan tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam, hin Vit Nam có 158 tượng H Chí Minh, và t đây cho đến năm 2030 Vit nam s cho xây ct thêm 58 tượng ông H na.
Như vy cũng chưa đ, theo nhà đúc tượng Lưu Danh Thanh thì "hin nay hu hết các tượng đài trên cả nước đu là tượng Bác đng, giơ tay chào, ch có mt vài cái tượng là Bác H ngi. Chính vì mu mã c na ná nhau như vy nên dù chúng ta đã làm nhiu tượng đài v Ch tch H Chí Minh nhưng vn khiến người ta có cm giác ít".
Nếu thc nhân dân đang "có cảm giác ít", hãy làm thêm trăm tượng na, đâu có sao ! Mt bc tượng thuc loi quái qu này trong tương lai ca mt tnh nghèo đói như Sơn La, kinh phí lên đến 1.400 t VND (75,6 triệu USD), 1 t bng 54.000 đô la M.
Trong khi đó bằng mi giá, người cộng sản Vit Nam c san bằng du tích ti ác đ thế h tương lai ca con cháu đi sau ch nhm mt như con nga th, ch biết nhng gì đng dy, đng nói.
Người đi sau biết gì v cuc di cư vĩ đi ca dân min Bc sau ngày cộng sản tiếp thu Hà Ni ? Con cháu chúng ta biết gì v cuc vượt biên, vượt bin ca người Vit c hai min, không th sng vi chế đ cộng sản, làm chn đng lương tâm nhân loi ? Liu chế đ cộng sản Vit Nam có viết li được lch s hay xóa b được nhng chng tích lch s hay không ?
Trại t nn Galang trên một hòn đo Indonesia đã đón tiếp khong na triu thuyn nhân t nn cộng sản vào các năm 1978-1990, và sau đó nhng người t nn dng mt tm bia Thuyn Nhân Vit Nam ti đo Galang, tưởng nim nhng nn nhân cộng sản đã đến được bến b t do hoc đã bỏ thây trên bin c. Tm bia này được khánh thành vi s chng kiến ca ông Sofian De Jalil, Tng Giám đc Nhà Truyn Thông ca B Ngoi giao Indonesia, và đi din cao cp ca chính ph tiu bang Batam. Đó ch là mt điu bình thường đ ghi du lch s, nhưng Vit Cng s hãi, áp lc vi chính quyn Indonesia, gi công văn ngoi giao chính thc to áp lc cho nhà cm quyn Indonesia tháo b bia tưởng nim thuyn nhân Vit Nam này.
Nhưng liu Vit Cng có đc b được nhng k nim chết chóc, máu và nước mt ca thm kch c mt dân tc Vit Nam sau ngày Sài Gòn tht th vào tay cộng sản hay không ?
Nhân dân Việt Nam ai cũng biết đến v thm sát ti Huế vào dp Tết Mu Thân 1968. Sau khi Vit Cng rút lui, chính quyn Việt Nam Cộng Hòa đã sưu tm và ci táng chung v mt ngôi mộ tp th ti hai nghĩa trang Huế gn núi Ng Bình, gi là Nghĩa Đa Ba Tng ti Huế. Ngôi m đã được Tng thng Nguyn Văn Thiu và Th tướng Trn Thin Khiêm khánh thành long trng.
Nhưng năm 1975, ngay sau khi chiếm Huế, cộng sản cho xe i đt san bằng hai ngôi m này, đ người đi sau không ai còn biết đến hm chôn tượng trưng cho ti ác ln lao ca chúng, nhưng liu chúng có xóa được trong trí nh ca người dân Huế v nhng ngày kinh hoàng này không ? Nếu nói nhng xác người trong các hm chôn tp th hi Mu Thân, b trói tay đánh b đu là nn nhân ca M Ngy, sao cộng sản không đ li đ tuyên truyn cho ti ác ca di phương, mà đã nhanh chóng th tiêu gn gàng đến vy ?
Ai đã san bằng ngôi m tp th chôn xác người Tha Thiên - Qung Tr trên đoạn Quc L s 1, trong Mùa Hè Đ La năm 1972. Người dân Qung Tr chy gic cộng sản trên đon đường này đã b Trung đoàn Pháo binh Bông Lau ca Vit Cng, pháo kích tàn sát không nương tay. Nht báo Sóng Thn ngày đó, trong chiến dch "Chết Mt Nm M" đã nhặt nhnh, chôn ct 1841 thi th ti mt khu đt sau lưng trường tiu hc Phong Nguyên M Chánh, được biết ti vi tên Nghĩa Trang Đồng Bào Chiến Nạn Quảng Trị. Nhưng cũng như di tích ti ác ca Nghĩa Trang Ba Tng Mu Thân, nghĩa trang chôn xác người trên Đi L Kinh Hoàng đã b cộng sản san bng đ xóa hết ti ác năm 1975.
Việt Cng khi vào Huế trong ngày Mng Hai Tết Mu Thân đã bt đi bn người Đc là ông bà Bác sĩ Horst Gunther Krainick, Bác sĩ Raymund Disher và Bác sĩ Alois Alterkoster, những người không can d đến cuc chiến và đem đi giết chết, vùi sau vườn chùa Tường Vân. Sau đó, khi min Nam chiếm li Huế, và sau khi đã long trng tin đưa linh cu ca nhng ân nhân này v quê hương, mt tm bia tưởng nim đã được dng lên ti Đi Hc Y Khoa Huế, đ ghi ơn quý v bác sĩ, giáo sư đã góp công xây dng, đào to nhng bác sĩ tài năng và đã hy sinh đi mình cho lý tưởng phng s ngành y trên quê hương Vit Nam.
Nhưng ngay sau khi chiếm Huế năm 1975, Vit Cng đp b bia tưởng nim này, đem vất xung h rau mung nm gia trường Y Khoa Huế và trường Cán S Ðiu Dưỡng.
Từ năm 1990 đến nay, nhng k ung máu người không tanh : Võ Văn Kit (1993) ; Nông Ðc Mnh (1993) ; Phan Văn Khi (2001) ; Nguyn Tn Dũng (2008), Phm Gia Khiêm đã ln lượt đến Ðc, hết li ca tng mi "quan h hu ngh và hp tác gia hai nước ngày càng phát trin tích cc, sâu rng, hiu qu và toàn din", đ xin vin tr trên 1 t Euro cho các d án ODA ti Vit Nam. Liu h có nh gì hình nh quý v giáo sư người Đc b trói thúc ké, với vết đn "x t" qua thái dương và tm bia b vt trong ao rau mung hay không ?
Khi cuộc khi nghĩa Vit Nam Quc Dân Đng tht bi, sau khi lãnh t Nguyn Thái Hc và 12 đng viên lãnh đo hy sinh ti Yên Bái năm 1930, phn ln đng viên b bt, bị gii cm quyn Pháp ti Vit Nam lúc đó nht tù Côn Sơn, và tuyên án chung thân kh sai bit x và lưu đy 525 chiến sĩ, trong đó có 325 Vit Quc t Côn Sơn sang French Guyana, vùng đt nm gia hai nước Venezuela và Brazil. Vào năm 2010, mt phái đoàn Việt Nam Quc Dân Đng đích thân đến Guyane, t chc l dng Bia Tưởng Nim bng đng nng đ tưởng nim các lit sĩ. Nhưng năm 2016, mt phái đoàn cộng sản Việt Nam đã đến đây nhm phá b, đp đ tm bia tưởng nim vi mc đích xóa b du tích chng Pháp ca nhng đảng viên Quc Dân Đng.
Bộ Ngoi giao Vit Nam khoe, cho đến nay tượng và tượng đài tưởng nim Bác đã có mt ti khong 20 nước trên thế gii c châu Á, châu Âu, châu M và châu Phi. Xin thông tin rõ cho biết tượng "bác H" hin đt nhng nơi nào, Singapore, Nam Vang, Thái Lan, Trung Quốc, Mã Lai, Indonesia… hay là Bến Ninh Kiu, Cn Thơ ?
Cũng trong niềm hân hoan, Vit Nam nên hãnh din hin có khong 5.000 ph n Vit Nam đang hot đng mi dâm trá hình Malaysia. Đây không phi là tin ba đt, mà là thông tin của ông Nguyn Minh Kim, phó trưởng phòng thường trc Chương trình Phòng chng mua bán người, Cc Tham mưu Cnh sát, B Công an. 3.000 ph n đang làm ngh "osin" Rp Saudi. Tính đến 2011, Vit Nam có khong 500.000 lao đng làm vic tại nước ngoài. Theo thông tin báo Thanh Niên đưa tin, nhng năm gn đây có khong 100.000 ph n Vit ly chng ngoi quc mi năm.
Ngư dân Vit Nam t nay không có quyn đánh cá trong vùng bin ca mình, phi ra đi kiếm ăn các vùng bin nước khác, h đã bị bn chết, bt cm tù, tàu b đt, np pht. Bin chết, đến đi dân min Trung phi b quê hương đi nhng x trước kia nghèo kh hơn mình đ làm thuê qua ngày.
Những điu mà người dân nghĩ v chính quyn ca h, khuôn mt Vit Nam đp đ thế nào đi vi thế gii mi là điu quan trng. Dng lên hàng nghìn tượng đài, phá b, hy dit đi hàng trăm du tích ti ác ca mình cũng không đi đến đâu, vì bia ming mi là muôn đi, bia đá đâu có qua được cnh mưa gió, đi đi trăm năm !
Huy Phương
Nguồn : VOA, 03/05/2017