Vụ Đinh La Thăng : Ván cờ sinh-tử chỉ mới bắt đầu (Phạm Chí Dũng)

Khỏi phi nói, cũng có th hình dung ông Nguyễn Tn Dũng và "dây" ca ông đang vào thế nguy biến đến thế nào.
Không bắn pháo hoa !
Lễ k nim 30 tháng Tư "gii phóng min Nam, thng nht đt nước" năm 2017 đc bit chưa tng thy : cùng vào cui gi chiu ngày 27/4 khi các t báo trong nước được y ban Kim tra trung ương "phát lnh n súng" đ đăng nguyên bn kết lun kim tra hàng núi vụ vic b xem là "rt nghiêm trng" ti Tp đoàn Du khí Vit Nam (Petro Vietnam) cùng trách nhim ca đương kim y viên b chính tr Đinh La Thăng, mt phó ch tch ca chính quyn Thành phố Hồ Chí Minh là bà Nguyn Th Thu đã như ngm ngùi thông báo vi báo gii "Ban bí thư không cho phép thành ph t chc bn pháo hoa 15 phút vào đêm 30/4", dù trước đó thành ph này đã làm văn bn xin "bn".
Không có lời gii thích nào t Ban bí thư ca ông Đinh Thế Huynh v vic không cho bn pháo hoa, nhưng mt phó giám đc S Văn hóa - thể thao ca Thành phố Hồ Chí Minh đã tiết l : tùy vào tình hình thc tế, chính tr xã hi và mi giai đon khác nhau…
Hoàn toàn không phải lý do "tiết kim" cho s tin ch khong mt chc t đng chi phí bn pháo hoa - ch bng 1/340 so vi khon l mà Trnh Xuân Thanh đã gây ra tại PVC - mt doanh nghip con thuc Petro Vietnam t thi ông Đinh La Thăng còn là Ch tch Hi đng thành viên.
Có thể cho rng đây là ln đu tiên Thành phố Hồ Chí Minh k nim l 30/4 mà không được bn pháo hoa, trong khi bu không khí trước ngày này dường như không có gì bt thường v mt an ninh. Cũng chưa thy du hiu nào đ hình thành mt "làng kháng chiến Đng Tâm" ti thành ph này…
Vậy thì s gì mà không "bn" ? "Ni b" chăng ?
Có vẻ "bài hc Quân khu 9" vào thi gian trước đi hi 12 cùng v "tướng cha bnh" Phùng Quang Thanh vn còn nguyên ám nh.
Chiến thng th hai
Một ni ám nh khôn nguôi đã đc cách dành cho Tng bí thư Trng t sau đi hi 12, cho dù ông đã lau được nước mt trước đi th chính tr s mt là ông Nguyn Tn Dũng.
Nỗi ám ảnh y còn đeo đng ghê gm, đã tr nên cao trào mt ng bng v biến mt cc kỳ thách thc ca Trnh Xuân Thanh. Cho dù ông Nguyn Tn Dũng đã cam kết tr thành "người t tế", vn còn không thiếu k luôn chc ch gây hu ha cho ông Trng.
Cuộc chiến "chống tham nhũng" ca tng bí thư cũng bi thế đã dn hóa thân vào ân oán quyn lc và th din.
Nhưng phi mt đến mt năm mt quý t sau đi hi 12 rng r thng li, Tng bí thư Trng mi giành được chiến thng th hai.
Bài bản được lp li phong cách ca Vương Kỳ Sơn ca y ban Kim tra K lut Trung Quc mà ông Nguyn Phú Trng đã dn đoàn "hc tp" vài năm trước : dù không có được nhân chng Trnh Xuân Thanh, cũng chng trưng ra li khai nào ca Vũ Đc Thun - nguyên tr lý ca Đinh La Thăng, vn còn s s ra đó mt núi hu qu b cho là trách nhim ca ông Thăng thi còn ti v nơi Petro Vietnam, chưa k mt "hình án" có du hiu rt rõ là 800 t đng mà Petro Vietnam góp vào Ngân hàng Đi Dương ca Hà Văn Thm đã hoàn toàn biến mt.
Không phải B Công an có vẻ khá chm chp ngay c khi tng bí thư đã "t cơ cu" vào Thường v đng y công an trung ương vào tháng 9 năm 2016, mà y viên b chính tr Trn Quc Vượng ca y ban kim tra trung ương mi bt buc phi ni lên như mt Vương Kỳ Sơn ca Vit Nam.
Khó mà hình dung khác hơn, c ch y ban Kim tra trung ương công b kết lun v Petro Vietnam ngay trước khi Hi ngh trung ương 5 ca đng cm quyn din ra là có ch ý. Cùng nhn đnh "rt nghiêm trng" ca y ban này đi vi v Petro Vietnam, vic y ban Kiểm tra trung ương nêu đ ngh chính thc gi B chính tr và Ban bí thư v "k lut đng chí Đinh La Thăng" tt s dn đường cho Hi ngh trung ương 5 b phiếu k lut Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh.
Nếu thông tin dư lun v vic Ban bí thư đã thng nht k lut ông Đinh La Thăng với mc đ "cnh cáo v mt đng" là đúng, mc k lut ti Ban chp hành trung ương thông thường s không nh hơn. Và ch cn có thế, đương nhiên chc bí thư thành y Thành phố Hồ Chí Minh s mt sm mt chiu b tước khi tay ông Đinh La Thăng. Đ trong trường hp kh quan nht, ông Thăng cũng ch nhn được mt chc v "làng nhàng" nào đó trong b máy trung ương - gn ging vi đương kim Trưởng ban Kinh tế trung ương Nguyn Văn Bình, nhưng có l thp hơn ông Bình.
Còn nếu nng hơn, đó s là "cách chc v mt đng", thm chí khai tr đng và m đường đến truy cu trách nhim hình s liên quan nhng v vic ti Petro Vietnam. Khi đó thì đng có nghĩ gì đến vic tn ti trong B Chính tr, thm chí trong Ban chp hành trung ương.
Báo nhà nước Vit Nam, b bôi thay, đang rm r khi phát mt chiến dch "xét li Đinh La Thăng", cho dù ch mi năm ngoái chính nhng t báo này đã tung hô ông Thăng lên ti mây xanh, còn gn đây nht li câm bt v nông dân Đng Tâm, Hà Ni phản kháng triu đình.
Nếu v ông Đinh La Thăng din ra "đúng quy trình" và theo đúng tuyên ngôn "k lut vài người đ cu muôn dân" ca ông Trng, bàn c chính tr Vit Nam s được "tái cơ cu" thy rõ : cùng vi ông Thăng, nhân vt th hai đã quá mang tai tiếng là y viên b chính tr Nguyn Văn Bình cũng có th b "xét li". Hoc vào thế "quy thun triu đình", ông Bình s ngi yên ti Ban Kinh tế trung ương cho đến lúc đ tui hưu.
Ván cờ sinh - t bt đu !
Hội ngh trung ương 5 cũng bi thế có th mang đến trin vng "phc thù" cho Tng bí thư Trng đi vi tht bi không th cơ cu hai nhân vt Vương Đình Hu và Nguyn Bá Thanh vào B Chính tr ti Hi ngh trung ương 7 - din ra vào tháng 5/2013.
Chiến thng th hai ca Tng bí thư Trng, dù khá muộn màng, vẫn m toang cánh ca đ ông Trng có dp "hi kiến" vi cu th tướng Nguyn Tn Dũng. Có v ông Trng không còn "đường" nào khác.
Không phải đi hi 12. Gi đây, ván c quyết đnh sinh - t mi bt đu.
Khỏi phi nói, cũng có th hình dung ông Nguyễn Tn Dũng và "dây" ca ông đang vào thế nguy biến đến thế nào.
Nhưng ông Dũng s làm gì ?
Phạm Chí Dũng
Nguồn : VOA, 28/04/2017