'40% cán bộ yếu kém là con ông cháu cha' (Trường Phong)

Đi công tác cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo đài Hà Nội không dám cử 40% cán bộ yếu kém. “40% cán bộ này cũng không bỏ được, không loại được vì là con ông này, cháu bà kia từ thành phố đến Trung ương trở xuống”, ông Phán nói.


Sáng 3/7, phát biểu tại Hội nghị lần thứ 14 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội. Tổng Giám đốc Đài PTTH Hà Nội Tô Quang Phán nói: “Tôi thấy ở cơ sở xuất hiện lớp lãnh đạo rất nhiều bằng nhưng không biết làm gì cả”. 

Ông Tô Quang Phán cho biết, hiện nay Đài có hơn 719 người, nhiều người nhất trong các đài địa phương, trong đó có hơn 500 biên chế, 200 hợp đồng. “Trong 500 biên chế ấy có gần 140 người là cán bộ chủ chốt. Thực tế, chưa có cơ quan truyền thông nào cán bộ chủ chốt nhiều như thế”, ông Phán nói và thông tin, trong hơn 700 người làm tại đài chỉ có khoảng 60% cán bộ đủ năng lực làm việc tốt. Đi công tác cùng lãnh đạo thành phố, lãnh đạo đài Hà Nội không dám cử 40% cán bộ yếu kém. “40% cán bộ này cũng không bỏ được, không loại được vì là con ông này, cháu bà kia từ thành phố đến Trung ương trở xuống”, ông Phán nói.

Theo ông Phán, những cán bộ này không vi phạm kỷ luật, làm việc thì làng nhàng. “Họ cứ đi ra, đi vào thôi, không cãi ai, không chửi ai nên rất khó đuổi”, ông Phán nói và cho biết, bình bầu cuối năm cũng toàn tiên tiến, chiến sỹ thi đua, ai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Ông Phán đề nghị, Thành ủy cần tăng cường hơn nữa công tác đánh giá cán bộ. Đặc biệt, tuyển chọn đầu vào cán bộ cơ sở cần chặt chẽ hơn nữa. Nếu không sẽ vẫn mở cửa cho người “làng nhàng” vào làm việc trong bộ máy hành chính. Nêu ngay thực tế tại cơ quan mình, theo ông Phán, có những người đi học hết lớp này, lớp kia, thậm chí có 3 bằng đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nhưng không làm được gì.

Tiền Phong