Lãnh đạo nhưng không lãnh đạn (Sơn Dương)

Khi một bài báo viết lộn xộn, khi thú nhận, khi phủ nhận, khi nói thật, khi nói dối, khi ngụy biện, khi phản biện, người đọc phải tìm phiên bản viết bằng tiếng Tàu của báo Quân đội nhân dân mới mong được sáng tỏ.  


Ngày 20/05/2018, trong mục ‘Chống diễn tiến hòa bình’ trên báo Quân Đội Nhân Dân điện tử có đăng có đăng một bài quan điểm với tựa đề ‘Lật tẩy chiêu bài chia rẽ Đảng và Quốc hội’ (1), do hai lý thuyết gia của báo Quân đội nhân dân là Công Minh và Nguyên Minh phối hợp lý luận. Dĩ nhiên đây là tên giả của những sĩ quan cấp tướng hoặc tá của quân đội cộng sản Việt Nam chủ chốt tờ báo này.

Trong bài báo, lập luận để chống lại những ‘thế lực thù địch và diễn tiến hòa bình’ là ‘Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội’. Hai tuyên giáo của Quân đội nhân dân còn mượn ý của Giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nói rằng ‘Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất’.

Ngay trong tựa đề của bài báo "Lật tẩy chiêu bài chia rẽ Đảng và Quốc hội" đã không ổn. Đã nói ‘chia rẽ’ thì tự nhiên phải là phân biệt, tách rời, chủ ra chủ, tớ ra tớ chứ chủ tớ ngủ chung lộn xộn trên cùng một giường thì làm sao nhà không sập. Người ta có thể nói ‘lật tẩy’ một lời nói dối điêu ngoa không ai nói ‘lật tẩy’ một sự thật.

Nếu thật sự Quốc hội Việt Nam được coi là cơ quan quyền lực Nhà nước Việt Nam cao nhất, vậy Đảng cộng sản Việt Nam phải đứng thứ nhì. Theo đúng thứ tự này thì Quốc hội phải lãnh đạo Đảng cộng sản Việt Nam, chứ không thể ngược lại. Nhưng đã có ai trong 90 triệu công dân nước Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dám nói Đảng cộng sản Việt Nam phải được Quốc hội lãnh đạo. Bởi thế đảng ta mới lấp liếm Quốc hội là cơ quan quyền lực hạng nhất sau quyền lực của Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ là một lối nói bỡn cợt láo lếu ! Nghe ngô nghê hết biết nhưng đó lại là lý luận nghiêm chỉnh của tuyên giáo Quân đội nhân dân trong bài thượng dẫn.

Yêu cầu bức bách hiện nay chống lại nạn quốc phá gia vong là hệ thống chính quyền Việt Nam phải thay đổi để tìm đồng thuận dân tộc làm nền tảng cho mọi kế hoạch giữ nước và phát triển đất nước. Phải tách biệt tổ chức chính trị là Đảng cộng sản Việt Nam ra khỏi cơ quan lập pháp là một Quốc hội mới gồm những đại biểu do dân bầu chọn trong một cuộc bầu cử tự do. Toàn dân sẽ thực hiện chức năng điều hành quốc gia qua những định chế dân cử, tránh sự phản bội của Đảng cộng sản Việt Nam vốn đã không đặt quyền lợi của đất nước lên trên quyền cai trị của tập đoàn này từ khi học bài học tại biên giới Việt- Trung năm 1989.

Ngụy biện hơn nữa lý luận ‘truyền thống’ của Quân đội nhân dân là ‘Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội’, được tăng cường diễn cảm rằng ‘Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất’. Cơ quan quyền lực nhất nước nhưng đứng thứ nhì sau cương lĩnh của đảng là nghĩa làm sao ? Lãnh đạo nhưng không chỉ đạo, lãnh đạo nhưng luôn luôn tôn trọng người bị chỉ đạo ? Nói thế có khác gì nói một đầu đảng ăn cướp ra lệnh cho lâu la bộ hạ ăn cướp nhà đất, tài sản, của dân nhưng lại tôn trọng bộ hạ được quyền cướp sao thì cướp, miễn cướp được đất và tài sản thì thôi ?

Khi hay tin có quân Trung Quốc tấn công bãi đá Gạc Ma năm 1988 có phải chúa đảng Lê Đức Anh đã ‘lãnh đạo’ binh sĩ không được nổ súng, hay nổ súng trước và đã ‘tôn trọng’ hành động không nổ súng của các chiến sĩ Việt Nam để bị lãnh đạn quân Trung Quốc ? Video của Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Lê Mã Lương được phát tán trên mạng, chắc chắn phải được ‘lãnh đạo’ từ một phe cánh không ưa cai thầu cao su Lê Đức Anh, đã kể lại trận chiến Gạc Ma cho mọi người biết sự thật về nghệ thuật lãnh đạo nhưng không ‘chỉ đạo’ của Đảng cộng sản Việt Nam. Đừng vì ‘tiểu cục’ mà quên ‘đại cục’. 64 xác chết của bộ đội chỉ là ‘tiểu cục’, cục to hơn làm lãnh đạo cộng sản Việt Nam sợ hãi là quân Trung Quốc lúc đó đang tập trung binh lực tại biên giới Việt Trung.

Bài quan điểm của báo Quân đội nhân dân còn lên án những sự thật không thể phủ nhận của các ‘thế lực thù địch’. Tuyên huấn Quân đội nhân dân nói rằng "Theo lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối". [Nhưng] ‘Họ (thế lực thù địch) tùy tiện suy diễn và cho rằng, Quốc hội Việt Nam không có dân chủ thực sự, không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước vì Đảng chi phối mọi chuyện ; rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% là không hợp lý… Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ bị họ xuyên tạc thành kiểu tiếu lâm chính trị tầm thường "Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay" (!?).

Trên đây không phải là suy diễn. Nó là sự thật giữa ban ngày mà chính báo Quân đội nhân dân cũng thật thà thú nhận đấy là ‘lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối". Vậy nói rằng Quốc hội chỉ được triệu tập biểu quyết SAU khi Đảng cộng sản Việt Nam đã biểu quyết các kế hoạch thì có gì không đúng sự thật ? Sai sao có thông tin nhanh nhẩu tiết lộ bí mật : ‘Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng SAU khi Ban Chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ bảy với nhiều chủ trương, quyết sách lớn và mới, ảnh hưởng sâu sắc tới quyền lợi của toàn dân và toàn xã hội’.

Thế lực thù địch nói rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% …’ Nói thế có gì không thật ? Tài liệu cho thấy hiện nay (19/05/2018), Quốc hội Việt Nam khóa XIV có 487 đại biểu trong đó có đến 468 là đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam. Chỉ có 19 người ngoài đảng đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giới thiệu vào, mà đã là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thì phải có thẻ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Thế thì cũng là thằng cha khi nãy. Chẳng lẽ đại diện 10% số dân biểu còn lại có thể biểu quyết chống lại các nghị quyết do Đảng đưa xuống Quốc hội ? Người ta đều biết 10% dân số của quốc hội này chẳng có thể làm nên trò trống gì. Khả năng cao nhất là bưng trà đá hầu 468 các đại biểu đảng viên cộng sản kia giải khát.

Khi một bài báo viết lộn xộn, khi thú nhận, khi phủ nhận, khi nói thật, khi nói dối, khi ngụy biện, khi phản biện, người đọc phải tìm phiên bản viết bằng tiếng Tàu của báo Quân đội nhân dân mới mong được sáng tỏ.

Cũng nên biết, từ năm 2012 đến nay, trước khi phát hành mỗi số báo Quân đội nhân dân, ban biên tập phải nộp lưu chiểu lên Tòa đại sứ Trung Quốc tại Hà Nội để được xét duyệt và thông qua. Thông thường khi một bài báo được chia sẽ giữa người mình với nhau, người ta có thể viết linh tinh. Nhưng khi nạp lên cho… "cơ quan lãnh đạo cấp trên" xét duyệt, nó phải sạch sẽ hơn và phải đúng theo luồng.

Sơn Dương

(27/05/2018)

******************

(1) Làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình”

Lật tẩy chiêu trò chia rẽ Đảng và Quốc hội (QĐND, 20/05/2018)

Cứ mỗi lần Quốc hội Việt Nam tiến hành các kỳ họp để bàn bạc những vấn đề quốc kế dân sinh quan trọng của đất nước thì những đối tượng thù địch, bất mãn lại tung ra chiêu trò công kích đã cũ. Họ cho rằng : Quốc hội không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, mọi việc do Đảng chỉ đạo ; Quốc hội thờ ơ với những vấn đề hệ trọng của đất nước… Họ cố tình xuyên tạc, chia rẽ Đảng và Quốc hội, phủ nhận vai trò của Quốc hội, bất chấp thực tế Quốc hội Việt Nam ngày càng hoạt động hiệu quả, nỗ lực hết sức để mọi quyền lực Nhà nước đều của dân, do dân, vì dân…

Những lời lạc lõng phía sau nghị trường sôi động

Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị lần thứ bảy với nhiều chủ trương, quyết sách lớn và mới, ảnh hưởng sâu sắc tới quyền lợi của toàn dân và toàn xã hội. Thế nhưng, những tiếng loa rè từ các thế lực thù địch vẫn cất lên như : “Theo lệ thường lâu nay, thì trước khi Quốc hội Việt Nam nhóm họp, phía Đảng Cộng sản gặp để có những chỉ thị về mặt chủ trương, đường lối”. Họ tùy tiện suy diễn và cho rằng, Quốc hội Việt Nam không có dân chủ thực sự, không phải là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước vì Đảng chi phối mọi chuyện ; rằng đảng viên chỉ chiếm 3-4% số dân, nhưng tỷ lệ đảng viên trong Quốc hội từ 25 năm nay vẫn chiếm tới 90% là không hợp lý… Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ bị họ xuyên tạc thành kiểu tiếu lâm chính trị tầm thường “Đảng chỉ tay, Quốc hội giơ tay, nhân dân chỉ còn biết… vỗ tay” (!?).

lanhdao2

Quang cảnh Kỳ họp thứ  tư, Quốc hội khóa XIV . Ảnh : TTXVN

Nhiều thông tin đổi mới về kỳ họp Quốc hội lần này, như Quốc hội chỉ họp 20 ngày thay cho một tháng như thường kỳ, đã bị quy chụp là vì Đảng đã chỉ đạo né tránh nhiều vấn đề nóng, rút nhiều dự án luật và nhiều vấn đề nhạy cảm. Từ đó, họ hồ đồ cho rằng, kỳ họp lần này “không giải quyết được vấn đề gì”, “chỉ là hình thức”, vai trò Quốc hội không “thực quyền”.

Có thể nói, đó là những luận điệu không mới nhưng không kém phần thâm hiểm, hòng làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng và muốn chống phá chính quá trình đổi mới mạnh mẽ hệ thống chính trị của chúng ta.

Kỳ họp có nhiều nội dung đổi mới thiết thực

Trên các trang mạng hải ngoại gần đây dù có cái nhìn thiên lệch nhưng cũng đã có bài viết qua đó thừa nhận Quốc hội Việt Nam tiến bộ trong việc có nghị quyết quy định về lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm quốc gia, kế hoạch tài chính-ngân sách Nhà nước 3 năm quốc gia, phương án phân bổ ngân sách Trung ương và phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước hằng năm. Họ phải thừa nhận từ nhiệm kỳ Đại hội XII, Quốc hội đã có nhiều hành động tăng cường giám sát thu chi tài chính đối với Chính phủ.

Tinh thần làm việc độc lập, sáng tạo của Quốc hội, việc phát huy vai trò giám sát tối cao của Quốc hội tiếp tục được thể hiện rõ tại Kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa XIV lần này. Kỳ họp thứ năm là kỳ họp ngắn nhất trong nhiều năm trở lại đây là do khách quan, vì có tới 4 dự án luật được rút khỏi dự kiến chương trình để hoàn thiện và rút các báo cáo công tác của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội. Việc rút ngắn này là phù hợp với thực tiễn, giúp Quốc hội hoạt động hiệu quả hơn chứ không phải vì một sự chỉ đạo nào cả.

Đặc biệt, Quốc hội vẫn dành tới 12 ngày để xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến về 8 dự án luật khác, nghĩa là dành tới 60% thời gian để làm luật. Trong đó, có rất nhiều dự án luật quan trọng được Quốc hội xem xét, thông qua, như: Luật Tố cáo (sửa đổi) ; Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc; Luật Đo đạc và bản đồ; Luật Cạnh tranh (sửa đổi) ; Luật An ninh mạng ; Luật Quốc phòng (sửa đổi)… Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2011-2016. Đây là một trong những vấn đề rất nóng và bức xúc, được dư luận đặc biệt quan tâm.

Với nội dung làm việc như vậy, không thể nói kỳ họp lần này “không làm được gì cả” hay né tránh những vấn đề nóng bỏng như những thông tin xuyên tạc.

Đặc biệt, tại kỳ họp lần này, sẽ có nhiều đổi mới, thí điểm đổi mới hoạt động chất vấn. Quốc hội sẽ dành 3 ngày cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Thời gian để mỗi đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi chất vấn là 1 phút và sau khi 3 đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi, người bị chất vấn phải trả lời ngay, thời gian dành cho mỗi lần trả lời là 3 phút. Việc cải tiến, đổi mới này trước đó được áp dụng thí điểm tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhằm tăng cường tính đối thoại, tranh luận trong hoạt động của Quốc hội. Phát biểu trước kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, việc cải tiến chất vấn và trả lời chất vấn là rất tốt và sẽ giảm thời gian thảo luận tại tổ để tăng thời gian thảo luận tại hội trường, có nội dung không nhất định phải thảo luận tại tổ...

Sự minh bạch thông tin cũng có một bước tiến rất mới khi có rất nhiều nội dung được phát thanh, truyền hình trực tiếp, trong đó có thảo luận dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi) ; quyết toán ngân sách Nhà nước… Sẽ có khoảng 46% thời gian thảo luận tại hội trường được tường thuật trực tiếp.

Chỉ điểm qua một số nét trên cũng đủ cho thấy, kỳ họp lần này có rất nhiều đổi mới, thiết thực, được dư luận nhân dân rất quan tâm, hoàn toàn không “hình thức”.

Đảng lãnh đạo nhưng không đứng trên Quốc hội

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định vai trò của Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước. Người viết : “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập pháp. Những vấn đề quan trọng nhất của Nhà nước trong phạm vi toàn quốc đều do Quốc hội quyết định”.

Theo Điều 4, Hiến pháp năm 2013, Đảng Cộng sản Việt Nam “là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” ; “Đảng Cộng sản Việt Nam gắn bó mật thiết với Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân về những quyết định của mình”. Hiến pháp cũng hiến định : “Các tổ chức của Đảng và đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.

Sự lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội không có nghĩa là Đảng đứng trên Quốc hội, “chỉ tay” để Quốc hội “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Với góc độ là một chuyên gia nghiên cứu lập pháp, GS, TS Trần Ngọc Đường, nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, Đảng ta là đảng cầm quyền, là đảng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, khi đặt vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội phải được xem xét trong mối quan hệ Đảng không chỉ lãnh đạo Quốc hội mà lãnh đạo tất cả bộ máy Nhà nước và xã hội. Song Đảng lãnh đạo chứ Đảng không chỉ đạo công việc cụ thể của Quốc hội. Đảng lãnh đạo nhưng luôn tôn trọng Quốc hội với tư cách là cơ quan dân cử, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất. Đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Quốc hội sao cho Quốc hội ngày càng thực hiện tốt các chức năng lập hiến, lập pháp; giám sát tối cao và quyết định các vấn đề trọng đại của đất nước, góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, nhân dân phấn khởi, hăng say và an tâm lao động, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh, ngày càng đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quốc hội.

Trên thực tế, việc Đảng lãnh đạo Quốc hội những năm qua đã có rất nhiều đổi mới. Trả lời phỏng vấn báo chí gần đây, ông Nguyễn Văn Phúc, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội nêu một số dẫn chứng về sự đổi mới ấy, trong đó có hai dự án điển hình về sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội. Về dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam, ban đầu, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết định, nhưng khi đưa ra Quốc hội chưa đồng tình. Sau đó, Bộ Chính trị thấy phù hợp và cả Bộ Chính trị cùng Trung ương đồng thuận, rút kinh nghiệm. Còn với dự án sân bay Long Thành, Quốc hội thảo luận, tổ chức hội thảo, sau đó Trung ương mới cho ý kiến và Tổng Bí thư trong hội nghị Trung ương cũng chỉ đạo, phải rút kinh nghiệm để Quốc hội bàn kỹ dự án này cho dân chủ.

Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, vai trò ngày càng hiệu quả

Cách đây một tháng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017. Tại hội nghị này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê bình các bộ, địa phương và tập đoàn, tổng công ty chưa có báo cáo, thể hiện chưa nghiêm túc. Ngay sau đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính cho biết sẽ báo cáo Chính phủ về những đơn vị chưa có chương trình để kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu.

Chỉ qua một sự việc trên phần nào khẳng định vai trò hoạt động độc lập, chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò cơ quan quyền lực cao nhất của Quốc hội nước ta, hoàn toàn không thụ động theo sự chỉ đạo, định hướng nào hay chỉ quen “gật”, “giơ tay” như những luận điệu xuyên tạc. Chỉ riêng trong năm 2017, Quốc hội đã thảo luận, cân nhắc thận trọng, xem xét khách quan, toàn diện nhiều dự án, quyết định quan trọng của đất nước như chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía đông giai đoạn 2017-2020 ; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành ; thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh ; thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng…

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng: Tinh thần đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân, của đất nước được thể hiện ngay trong nghiên cứu, đổi mới việc bố trí chương trình làm việc của Quốc hội. Việc đổi mới cách thức thảo luận về các dự án luật, về kinh tế-xã hội và ngân sách Nhà nước, về các báo cáo của các cơ quan chức năng, tăng thời gian thảo luận tại hội trường, tăng cường tính đối thoại và tranh luận, tạo nên không khí đổi mới, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Việc bố trí phát thanh, truyền hình trực tiếp nhiều hơn các phiên họp toàn thể của Quốc hội, trong đó có những nội dung lần đầu tiên được thảo luận tại hội trường như báo cáo của các ngành tư pháp ; báo cáo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo ; báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng… được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, tạo sự gắn kết hơn nữa giữa hoạt động của Quốc hội với cử tri, nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của nhân dân.

Thực tiễn và những thông tin trên cho thấy, Quốc hội Việt Nam đã và đang hoạt động ngày càng hiệu quả hơn, xứng đáng là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước, hết lòng, hết sức vì quyền lợi của nhân dân. Sự lãnh đạo của Đảng càng góp phần hoàn thiện thể chế, phát huy tốt hơn vai trò của Quốc hội. Những luận điệu hạ thấp vai trò của Quốc hội, tách rời sự lãnh đạo của Đảng với Quốc hội là sự xuyên tạc nguy hiểm và không đúng thực tế.

Công Minh - Nguyên Minh