Hồ sơ "Hội Cờ Đỏ": Mở đầu cho cuộc vận động sắp đến (Nguyễn Đình Thắng)

Hôm 27/03/2018, BPSOS công bố tập hồ sơ "Hội Cờ Đỏ" bằng tiếng Anh. Tập hồ sơ này cùng với 2 phụ đính, là 2 bản báo cáo với Liên Hiệp Quốc về hoạt động của Hội Cờ Đỏ nhắm vào Giáo xứ Song Ngọc và Giáo xứ Kẻ Gai, đã được tải lên trang mạng dvov.org. Chúng tôi mong rằng các tài liệu này sẽ hữu ích cho công cuộc vận động bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam nói chung và cho các giáo xứ Công giáo đang là mục tiêu tấn công bởi các Hội Cờ Đỏ nói riêng.

Các thời điểm quan trọng
Công bố tập hồ sơ "Hội Cờ Đỏ" lúc này có tác dụng chuẩn bị cho 3 sự kiện sắp đến :
(1) Hội nghị Thượng đỉnh đánh dấu 20 năm hoạt động của Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) trong tháng 4 ;
(2) Cuộc đối thoại nhân quyền Hoa Kỳ - Việt Nam vào tháng 5 tại thủ đô Hoa Kỳ ;
(3) Buổi kiểm điểm định kỳ đối với Việt Nam về thực thi Công ước quốc tế về Quyền dân sự vá chính trị (ICCPR) vào tháng 7 tại Liên Hiệp Quốc.
Chúng tôi, và chúng ta cùng nhau, sẽ vận động để đưa hồ sơ "Hội Cờ Đỏ" vào nội dung của các sự kiện này. Song song, chúng tôi, và chúng ta cùng nhau, sẽ vận động để "Hội Cờ Đỏ" được đưa vào các bản phúc trình về nhân quyền và về tự do tôn giáo quốc tế, sẽ được công bố vào tháng 5 và tháng 6, cũng như bản phúc trình của Ủy hội USCIRF, sẽ được công bố vào tháng 5.
Cách nào để vận động ?
Chúng tôi đã phổ biến tập hồ sơ này đến nhiều trăm tổ chức nhân quyền quốc tế và tổ chức xã hội dân sự ở trong vùng Châu Á - Thái Bình Dương, cũng như đến khoảng một chục tòa đại sứ ở Hà Nội của các quốc gia dân chủ.
Những người ở Việt Nam, nếu có dịp tiếp xúc với các nhân viên tòa đại sứ hay các phái đoàn ngoại quốc, cũng xin tùy nghi sử dụng các tài liệu này và kêu gọi họ đặt vấn đề trực tiếp với chính quyền Việt Nam : Report on Red Flag Association : An emerging threat to Catholic communities in Vietnam.
Phụ đính 1 -- Báo cáo với Liên Hiệp Quốc về hoạt động của Hội Cờ Đỏ nhắm vào Giáo xứ Song Ngọc : Vietnam Continued to Persecute Catholics in Nghe An Province in 2017.
Phụ đính 2 -- Báo cáo với Liên Hiệp Quốc về hoạt động của Hội Cờ Đỏ nhắm vào Giáo xứ Kẻ Gai : Individual Complaints and Model Questionnaire of the UN Special Rapporteur on Freedom of Religion or Belief.
Các tổ chức của người Việt ở hải ngoại cũng thế. Xin tùy nghi sử dụng các tài liệu kể trên trong quốc tế vận.
Nội dung vận động
Khi ký kết một công ước quốc tế về nhân quyền, quốc gia thành viên cam kết 2 điều :
(1) Tôn trọng, nghĩa là tự mình không vi phạm nhân quyền của người dân ;
(2) Bảo vệ, nghĩa là phải ngăn chặn và trừng phạt thành phần thứ 3 vi phạm nhân quyền của người dân.
Trách nhiệm bảo vệ quan trọng không kém trách nhiệm tôn trọng. Bởi vậy, khi một chế độ, vì muốn tránh tiếng, nên mượn tay của thành phần ngoài chính quyền để đàn áp dân của mình thì vẫn là vi phạm.
Thực ra làm vậy là hạ sách. Nó cho chúng ta bước đệm thuận tiện hơn để vận động quốc tế can thiệp. Chẳng hạn, chúng tôi đề nghị chính phủ Hoa Kỳ yêu cầu nhà nước Việt Nam điều tra các cáo buộc về Hội Cờ Đỏ và truy tố thủ phạm theo đúng luật quốc gia, và có câu trả lời tại buổi đối thoại nhân quyền vào tháng 5 tới đây.
Nếu phía Việt Nam có thái độ bao che thì phía Hoa Kỳ tự động sẽ nhìn ra. Đó là chứng cứ để chúng tôi đảy tiếp bước chế tài cá nhân các giới chức liên luỵ theo Luật Magnitsky Toàn Cầu, hoặc chế tài tập thể bằng sự chỉ định CPC (quốc gia đặc biệt quan tâm) đối với chế độ ở Việt Nam. Tôi đề nghị người Việt ở trong và ngoài nước hãy dùng "Hội Cờ Đỏ" làm bước đệm cho công cuộc quốc tế vận. Đi 2 bước ngắn dễ hơn là tiến 1 bước dài.
Không ngưng ở đây
Hoàn tất tập hồ sơ "Hội Cờ Đỏ" không có nghĩa là xong việc. Chúng tôi tiếp tục cập nhật tập hồ sơ này mỗi khi có sự việc gì mới xảy ra. Do đó, chúng tôi kêu gọi đồng bào ở trong nước giúp theo dõi thật sát mọi hoạt động của các thành viên Hội Cờ Đỏ và gửi cho chúng tôi thông tin cập nhật mỗi khi họ có hành động mang tính cách hăm doạ, bách hại hay khủng bố. Xin gửi thông tin đến địa chỉ email : bpsos@bpsos.org.
Đồng thời, chúng tôi mong rằng tập hồ sơ "Hội Cờ Đỏ", kể cả 2 phụ đính, sẽ được nhiều người, nhiều nhóm, nhiều tổ chức dùng làm tài liệu mẫu để thực hiện các hồ sơ tương tự. Ở đây có 2 loại hồ sơ : (1) Báo cáo sự kiện ; (2) tường trình tình trạng.
Báo cáo sự kiện tập trung vào một vụ đàn áp nhân quyền cụ thể, bao gồm thông tin chi tiết về diễn tiến, thủ phạm, và nhân chứng cùng với hình ảnh và tài liệu làm chứng cứ, chứng từ. Hai phụ đính về hoạt động của Hội Cờ Đỏ nhắm vào Giáo xứ Song Ngọc và nhắm vào Giáo xứ Kẻ Gai là ví dụ cho loại báo cáo sự kiện.
Tường trình tình trạng là hồ sơ mô tả tổng quát tình trạng đàn áp nhân quyền, phân tích căn nguyên và trình bày hậu quả. Tập tài liệu về Hội Cờ Đỏ mà chúng tôi công bố ngày hôm qua là một ví dụ. Nó trình bày lai lịch của các Hội Cờ Đỏ, chủ trương và phương cách hoạt động của họ, cũng như thái độ của chính quyền đối với họ và đối với nạn nhân của họ.
Khả năng thực hiện 2 loại báo cáo vi phạm nhân quyền này sẽ giúp cho người dân ở trong nước, với sự hỗ trợ của đồng bào của họ ở hải ngoại, đối phó một cách hiệu quả và nhanh chóng đối với mọi nhân tố đàn áp, kể cả đến từ chính quyền hay đến từ các thành phần được chính quyền mượn tay. Khi mà nhất nhất các vi phạm cam kết quốc tế về nhân quyền đều bị báo cáo, thì chế độ sẽ khó hứa một đằng nhưng làm một nẻo, còn chúng ta sẽ dễ hơn để vận động chế tài.
Để tiện cho người dân ở trong và ngoài nước mà không rành tiếng Anh, chúng tôi kêu gọi sự tiếp tay của những quý vị nào có thể giúp dịch 3 tài liệu kể trên sang tiếng Việt.
Mọi liên lạc với chúng tôi, xin gửi về bpsos@bpsos.org.
Ngày 28 tháng 3, 2018
Ts. Nguyễn Đình Thắng
Nguồn : machsongmedia, 28/03/2018
Bài liên quan :
Mối đe dọa mới nổi nhắm vào các cộng đồng Công giáo ở Việt Nam"
Ngày 27 tháng 3, 2018
Hôm nay tổ chức BPSOS, qua Đề Án Tự Do Tôn Giáo, công bố tập tài liệu về "Hội Cờ Đỏ : Mối đe dọa mới nổi nhắm vào các cộng đồng Công giáo ở Việt Nam".
Tại buổi họp với Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Sáng nay, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch của BPSOS, đã trao tập tài liệu này tận tay Đại Sứ Lưu Động về Tự do Tôn giáo Quốc tế Sam Brownback.
Trong 18 trang, tài liệu này trình bày quá trình hình thành của các "Hội Cờ Đỏ" ở Tỉnh Nghệ An và lan dần ra Hà Nội và Tỉnh Đồng Nai.
"Các Hội Cờ Đỏ là một hiện tượng mới ở Việt Nam : nhân tố không thuộc chính quyền đang vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, đặc biệt là nhắm vào các cộng đồng Công giáo nào đặt vấn đề về cách chính quyền giải quyết thảm họa do Nhà Máy Gang Thép Formosa gây ra".
bpsos2
Buổi họp mặt Hội cờ đỏ Hà Nội bên cạnh nhà thờ giáo họ Văn Thai, xứ Song Ngọc, hạt Thuận Nghĩa hôm 29/10/2017. Courtesy FB Thanh Niên Công Giáo
Tài liệu cho biết, trước đây công an Việt Nam thường dùng các thành phần xã hội đen hay thành viên của các đoàn thể ngoại vi của Đảng Cộng Sản để đàn áp tôn giáo và các người vận động cho nhân quyền. Khi bị quốc tế lên án, chính quyền Việt Nam biện bác rằng đấy là quần chúng tự phát.
Ngược lại, các thành viên Hội Cờ Đỏ đã khoe rằng họ có tổ chức, có chương trình hành động, và có sự phối hợp. Thậm chí, ngày 29 tháng 10 vừa qua, khoảng 700 thành viên thuộc nhiều Hội Cờ Đỏ đã tụ tập để ra mắt "Liên Minh Hội Cờ Đỏ" ngay sát cạnh nhà thờ Văn Thai, một giáo họ Công giáo ở Nghệ An mà đã nhiều lần bị các thành viên Hội Cờ Đỏ khủng bố tinh thần.
Bản báo cáo nhận định rằng, qua các hành vi và hoạt động của chúng, các Hội Cờ Đỏ cho thấy họ có 3 mục tiêu chính :
(1) Ngăn chặn nạn nhân của thảm họa môi sinh trong việc nộp đơn kiện hay biểu tình phản đối Nhà Máy Gang Thép Formosa ;
(2) Chia rẽ những người không Công giáo với các giáo dân Công giáo, và kêu gọi tảy chay việc giao thương với các làng Công giáo ;
(3) Hăm dọa các giáo dân bằng cách bôi bẩn các lãnh đạo tinh thần của họ, tấn công các người có uy tín trong cộng đồng của họ, và xâm phạm chỗ ở và nơi thờ phượng của họ.
Thành viên của các Hội Cờ đỏ đã lăng mạ các tu sĩ Công giáo, khủng bố tinh thần giáo dân, hành hung những người tham gia biểu tình đòi công lý, đập phá nhà ở và doanh nghiệp trong các xứ đạo, la ó và ném đá để gây xáo trộn các buổi lễ và sinh hoạt tại nhà thờ…
Bản báo cáo đưa ra 4 đề nghị cho Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và 2 đề nghị cho các định chế Liên Hiệp Quốc về nhân quyền. Phần phụ đính của tài liệu gồm 2 bản báo cáo gửi Liên Hiệp Quốc của Giáo xứ Song Ngọc và Giáo xứ Kẻ Gai.
bpsos3
Trang bìa của tập tài liệu về Hội Cờ Đỏ
Ts. Thắng cho biết là BPSOS đã nhận được thông tin từ nhiều nguồn ở Việt Nam và hải ngoại.
"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn và mừng là đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều người để hình thành một cách nhanh chóng tập tài liệu về Hội Cờ Đỏ", Ông nói.
Tập tài liệu này đã được tải lên trang dvov.org, trang mạng của BPSOS để đưa thông tin về Việt Nam đến với quốc tế : Red Flag Associations: An emerging threat to Catholic communities in Vietnam.