Những con voi bị xích (Lê Anh Hùng)

Cộng sn Vit Nam s sp đ trước hết vì nhng nguyên nhân ni ti, đó là điu không cn phi bàn cãi. Nhưng nếu người dân không lên tiếng và hành đng đ góp phn thúc đy và gim thiu tn tht cho tiến trình đó thì hoc còn rt lâu na nhà cm quyn mi chu tr li quyn làm người cho h, hoc nó s chuyn hoá sang mt hình thái đc tài khác.
Vào các vườn thú, người ta thường thy nhng con voi b buc chân bng dây xích nh. Cnh tượng quen thuc đó thu hút nhiu khách tham quan, khiến nhng người ln đu được nhìn thy nhng con voi bng xương bng tht không khi ngc nhiên, trm trồ.
T chuyện nhng con voi b xích…
Tuy nhiên, điều dường như ít người t ra "băn khoăn" là mc dù thnh thong các chú voi cũng khua cái chân b xích, khiến si xích kêu rn rng, nhưng chúng li không c ý ging đt dây xích, điu mà chúng có th thc hin d dàng bằng sc mnh ca mình.
Theo những người qun tượng, khi voi còn bé, người ta vn dùng loi dây xích như thế đ buc chúng. Ch cn nhng si dây xích c đó là đ đ gi chân đám voi con. Mi khi chúng phá xích hay có ý đnh thế thì đu b đánh. Dn dà, chúng không còn nghĩ đến chuyn phá si dây xích buc chân mình na ; chúng đã đánh mt bn năng tìm kiếm t do. Chúng không còn ý thc được vic dùng sc mnh ca mình đ t cu mình, hoc do chúng không tin mình có th làm được điu đó, hoc do chúng b ni s hãi chi phi.
…đến th đon ca nhà cm quyn cng sn
Người dân Vit Nam sng dưới chế đ cng sn cũng được đi x chng khác nhng con voi kia là my. Bên cnh vic v ra nhng thiên đường trên mt đt mang tên "ch nghĩa xã hi" hay "ch nghĩa cộng sn" nhm giam hãm lp lp người Vit trong mt thế gii o tưởng, nhà cm quyn còn tìm mi cách đ người dân ý thc được thế nào là "khuôn phép cng sn" ngay t thu mi cp sách ti trường.
"Đoàn kết tt, k lut tt" là mt trong "năm điu Bác Hồ dy", nhng khu hiu mà mi la hc sinh đu phi thuc nm lòng. Nhân danh "đoàn kết" và "k lut", nhng mm non ca đt nước bt đu được gò vào khuôn phép ca nhng hình thc t chc tp th đu tiên trước khi bước vào đi là trường và lp. Nhng học sinh nào không tham gia "Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh" và "Đoàn Thanh niên Cng sn H Chí Minh" đu b coi như nhng hc sinh "chm tiến" hoc "có vn đ".
Trong các cuốn sách giáo khoa, bên cnh vô s "tm gương sáng" vì "s nghip cách mng" được tôn sùng là hàng lot "gương xu" – đó là nhng k chng li "s nghip cách mng", và tt c đu b "trng tr" theo cách này hay cách khác.
Chưa hết, dư âm ca cuc "Ci cách Rung đt", v "Nhân văn - Giai phm", v án "Xét li chng đng", hay các cuộc "ci to công thương nghip xã hi ch nghĩa"… khiến hàng triu người Vit đến nay vn chưa hết rùng mình.
Người ta còn k cho nhau nghe v vô s v khng b, ám sát, th tiêu mà nn nhân b coi là nhng "phn t phn cách mng". Dĩ nhiên, không nói thì ai cũng hiểu đng sau nhng v đó là ai.
Một công dân sau khi ri khi ghế nhà trường, nếu không sinh hot trong các t chc chính tr như Đoàn Thanh niên Cng sn HCM hay Đng CSVN, anh ta hu như không có cơ hi tiến thân trong b máy. Nếu anh ta còn dám "góp ý" hay "phê bình" các tổ chc này na thì nơi duy nht chào đón anh ta là nhà tù.
…và tâm thế dân Vit
Mấy chc năm trước, nhng gì trên đây là "chuyn thường ngày huyn", và đó là lý do khiến ni s hãi ám nh c xã hi, t dân thường cho đến cán b.
Ngày nay, mặc dù ánh sáng ca cuc cách mng Internet và truyn thông xã hi trong mt thế gii ca can d và hi nhp toàn cu đã xua tan nhiu bóng ti tng ng tr trên đt nước sut nhiu thp niên, li cai tr nhum màu ma qu mà các lãnh t cng sn tin bi tng áp đt lên di đt hình ch S không còn đt sng, song phn ln người Vit vn tiếp tc sng trong sợ hãi.
Những người dân thường vn thiếu c kiến thc chính tr ln phương tin truyn thông đ bày t chính kiến thì không nói. Điu đáng nói là ngay c nhng cán b v hưu, đc bit là gii trí thc, nhng người đã nhn chân được ch nghĩa Marx-Lenin cũng như cái bánh v mang tên "ch nghĩa xã hi" hay "ch nghĩa cng sn", mà cũng không dám bày t thái đ ca mình trước hin tình đt nước, trước nhng bt công, tiêu cc trong xã hi, dù h biết là h đã b la di trong phn ln cuc đi, dù h hoàn toàn ý thức được nhng him ho mà nước nhà đang phi đi mt.
Lý do thật đơn gin : h s. Nhiu người Vit Nam c chui vào trong cái lô ct ca s hãi vi nim an i rng, cng sn sm mun gì cũng sp, và t nó làm cho nó sp ch không cn và không ai đủ sc làm cho nó sp. Tương t như thế là quan đim ch có cng sn mi tiêu dit được cng sn.
Và nhà cầm quyn thì luôn tìm cách duy trì ni s hãi đó trong dân chúng nói chung và tng lp tinh hoa ca xã hi nói riêng.
Ngày càng nhiều người Vit lên tiếng đu tranh đòi nhà cm quyn cng sn tôn trng các quyn t do cơ bn đã được quy đnh trong Hiến pháp hay trong các công ước quc tế mà Vit Nam đã ký kết thì cũng ngày càng nhiu v bt giam hay khng b dành cho nhng người con ưu tú đó ca đt nước.
Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, mt cu tù nhân lương tâm Hi Phòng, cho biết là ngày Mùng 4 Tết 2008, hai nhân viên an ninh đã đến nhà ông doạ dẫm là nếu ông đi viếng ông Hoàng Minh Chính thì s gp mt v tai nn như cp v chng Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.
Các vụ bt b, khng b nhm vào nhng người đu tranh trong các v án chính tr hay trong giai đon phong trào b đàn áp mạnh là chuyn bình thường. Điu tưởng như bt thường là thnh thong chúng vn c din ra trong nhng giai đon yên ng, dù bn thân đi tượng hay hành vi ca h chng có gì đáng gi là nhy cm hay nguy him cho chế đ đến mc phi b đi x như thế. Thực ra, mc đích ca hành đng đó li rt d hiu : tiếp tc gieo rc ni s hãi trong dân chúng.
"Freedom is not free"
Vit Nam, phn ln nhng người tng phi ngi tù vì lý do chính tr trong khong hai chc năm tr li đây là thành viên ca Hi Cu Tù nhân Lương tâm, mt t chc xã hội dân sự ra đi năm 2014. S hi viên Hi Cựu tù nhân lương tâm hin nay là 142 người ; số hi viên đã mt là 3 người ; còn s tù nhân lương tâm trong các nhà tù Vit Nam hin nay là 70 người.
Dù mọi s so sánh đu khp khing nhưng vic dn ra đây mt vài con s v tù chính tr ca Myanmar, đt nước va mi "t din biến, t chuyn hoá" sang chế đ dân ch mt cách êm thm trong s thèm khát ca hàng chục triu người Vit, hn cũng mang mt ý nghĩa nào đy. Theo tp chí TIME, số tù nhân chính tr b giam cm trong các nhà tù ca Myanmar giai đon 2009-2010 là khong 2.000 người. Còn theo Tổ chc Ân xá Quc tế thì trong giai đon 2011-2016, ch riêng s tù chính tr Myanmar được ân xá đã lên tới trên 1.100 người. (Nếu có th nói gì thêm thì dân số Myanmar là khong 54 triu người, tc ch hơn mt na dân s Vit Nam chút xíu.)
Cộng sn Vit Nam s sp đ trước hết vì nhng nguyên nhân ni ti, đó là điu không cn phi bàn cãi. Nhưng nếu người dân không lên tiếng và hành đng đ góp phn thúc đy và gim thiu tn tht cho tiến trình đó thì hoc còn rt lâu na nhà cm quyn mi chu tr li quyn làm người cho h, hoc nó s chuyn hoá sang mt hình thái đc tài khác.
Bất lun thế nào, ging như nhng con voi b xích kia, chng nào người Vit còn chưa ý thc được sc mnh ca mình, chng nào nhng tinh hoa ca ging nòi còn là nô l ca ni s hãi, chng đó hàng chc triu "con Lc cháu Hng" còn tiếp tc mòn mi trong kiếp nn cng sn.

Lê Anh Hùng

Nguồn : VOA, 29/04/2017